Školské akcie

S hlavným cieľom podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov je zapojenie sa do informatickej súťaže iBOBOR. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V tomto školskom roku bol organizovaný už 16. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 124 574 súťažiacich a medzi nimi aj 65 našich žiakov. V dňoch 8. a 10. novembra súťažili v kategóriách JUNIOR a SENIOR.

Najlepšie výsledky zo školy dosiahli:
V kategórii SENIOR: Nikola Marciová  III.A LOG a Denis Hornyák III.A LOG
V kategórii JUNIOR: Juraj Juhász I.A POZSZ a Ladislav Bacso I.A POZSZ

Najlepším blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov do ďalších ročníkov!