Školské akcie

Pondelok 07.11.2022 nebol pre žiakov I.A, II.A a III.A typickým školským dňom. Študijné odbory Logistika a Programátor obrábacích, zváracích strojov a zariadení navštívili výrobnú strojársku spoločnosť GRONBACH k.s. so sídlom v Michalovciach, ktorá je výrobcom OEM zariadení pre svetové značky kuchynskej techniky a dodávateľom zostáv a komponentov (mechanických a dekoratívnych) pre širokú škálu kuchynských spotrebičov. Výrobnými a skladovými priestormi firmy previedli žiakov odborní zamestnanci a počas exkurzie predstavili výrobný profil spoločnosti, aktuálne používané konvenčné a progresívne technológie výroby, postupy konštrukčnej a technologickej prípravy výroby a nástroje zlepšovania výkonnosti a kvality procesov v oblasti strojárskej výroby. Firma pre žiakov pripravila aj online súťaž, ktorej víťaz získa darček od spoločnosti GRONBACH k.s.
Exkurzia bola odborným doplnením vyučovacieho procesu, nakoľko si študenti mohli v praxi overiť platnosť teoretickým zákonitostí z logistiky a najnovších technológií v oblasti strojárstva.
Týmto ďakujeme firme GRONBACH k.s. za odborné a organizačné zabezpečenie exkurzie.