Školské akcie

Počas dní 11. a 15. novembra 2022 sme privítali žiakov Základných škôl Veľké Trakany  VJM, Čierna nad Tisou VJM, Bieľ  VJM, Leles VJS, Boľ VJM, Borša VJS, Streda nad Bodrogom VJS, Streda nad Bodrogom VJM, Somotor VJS, Somotor VJM, Veľký Horeš  VJM. Našim prvoradým cieľom bolo podať pomocnú ruku pri správnom rozhodovaní pri voľbe strednej školy.

Prítomní žiaci základných škôl so sprievodnými učiteľmi navštívili moderne vybavené odborné učebne a dielne, štýlovú knižnicu, nový kadernícky salón, pričom sa oboznámili nielen s vyučovacím procesom, ale aj s mimoškolskou činnosťou na našej škole.

Záujemcom boli poskytnuté všetky informácie z komplexnej prezentácie, kde si mohli vytvoriť  názor na školu, študijné odbory, vybavenie školy  aj mimoškolské aktivity. Žiakom boli poskytnuté informácie o realizovaných a prebiehajúcich  projektoch, do ktorých  je aktívne zapojená aj naša škola, tak ako aj  informácie o možnostiach duálneho  vzdelávania. Počas „Dňa otvorených dverí“ získali informácie aj o jednotlivých študijných i učebných odboroch.

 

Všetkým, ktorí sa „Dňa otvorených dverí” na našej škole zúčastnili, ďakujeme za návštevu a veríme, že sa s nimi v septembri opäť stretneme.