Školské akcie

V dňa 9. novembra 2022 sa konala beseda s príslušníkmi polície SR – npor. Ladislavom Nagyom a npor. Gabrielom Molnárom na tému „Prevencia kriminality mládeže “ a „Sociálno-patologické javy“
.
Žiaci prvých a druhých ročníkov študijných a učebných odborov majú možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavého nielen o práci policajtov, ale vniknúť aj do podstaty zákonov.
V rámci besedy sa venovali žiaci aj takýmto problémom:
– Vymedzenie pojmu priestupok
– Druhy priestupkov a sankcie za ich spáchanie
– Trestnosť a pojem mladistvý páchateľ priestupku
– Vymedzenie pojmu trestný čin
– Drogy, alkohol a mládež

Besedy boli dopĺňané príbehmi zo života, boli zaujímavé a na profesionálnej úrovni.
Beseda žiakov veľmi zaujala a žiaci mali pre policajtov veľa otázok. Ďakujeme za ich ochotu prísť medzi nás a odpovedať zvedavým žiakom na ich otázky. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!