Športové akcie

Dňa 5. 10. 2022 sa na SOŠ techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci po dvojročnej odmlke opäť konalo podujatie s názvom „Športom proti drogám“. Účelom akcie bolo predložiť do pozornosti mládeže užitočné využitie voľného času, ako napr. uprednostnenie pohybu a športu pred  drogami.

Medzi hlavných organizátorov patrili pedagógovia Mgr. Márk Orosz, učiteľ telesnej výchovy,  a zodpovedná učiteľka prevencie proti závislostiam Ing. Helena Kovácsová.

Otvorenie programu sa uskutočnilo v rámci prednášky. Žiaci získali informácie o prevencii rozvoja návykových chorôb. Potom mohli sledovať sfilmované verzie rôznych skutočných prípadov, po ktorých sa mohli dozvedieť o účinkoch drog, ktoré ničia osobnosť.

Potom nasledovala séria medzitriednych futbalových zápasov.

Družstvo triedy II.B získalo 1. miesto a s ním spojený putovný pohár, 2. miesto získala trieda II.A a 3. miesto trieda I.A. Družstvá si slávnostne prevzali medaily a diplomy.

Gratulujeme však družstvám všetkých zúčastnených tried: I.A, I.B, I.C, II.A, II.B a III.C. Ďakujeme veľmi pekne za vzrušujúce chvíle!