Školské akcie

Finančná gramotnosť – pojem, ktorý sa v modernej dobe často spomína, a ktorý pomáha mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce. Mimoriadny rozvrh pre skupiny tried III.B a IV.A dňa 21.10.2022 nám umožnil, aby počas 6 vyučovacích hodín sa žiaci venovali finančným hrám, v rámci ktorých si zopakovali známe a osvojovali si ďalšie finančné pojmy. Na konci dňa sa „najbohatším“ stal Dávid Pataky zo IV.A triedy, ktorý si získal najviac firiem a peňažnej hotovosti.