Školské akcie

Príhovor predsedu KSK

 

Vážená pani riaditeľka, vážení učitelia, milí žiaci,

 

po dlhej dobe začíname školský rok, ktorý sa na prvý pohľad javí ako tie, ktoré si pamätáme ešte spred pandémie. Bez rúšok, testovania a ďalších výrazných obmedzení. Verím, že vám prázdniny dopriali dostatok zážitkov na to, aby ste sa dokázali tešiť aj na nasledovné školské dni. Síce prinesú nové povinnosti, ale tiež stretnutia so spolužiakmi, kolegami a kamarátmi, na ktorých vám záleží.

 

Do lavíc župných stredných škôl nastupuje viac ako 23-tisíc stredoškolákov, z toho približne 5 500 prvákov. Nový školský rok sa začína aj pre takmer 2 600 pedagógov. Verím, že všetci spolu vytvoríte vynikajúci tím, ktorý potiahne za jeden povraz a dokáže veľké veci.

 

Hoci sa dnes stretávame bez výrazných opatrení, ešte stále nemôžeme povedať, že sme nad pandémiou vyhrali. Napriek tomu si veľmi prajem, aby sme sa na obdobie uplynulých dvoch rokov nepozerali čierno-bielo. Veď nás toho veľa naučilo – napríklad že niet nad osobné stretnutia, priateľstvá a výučbu priamo v laviciach. Viac si ceníme to, čo sme pred dvomi rokmi považovali za samozrejmosť.

 

Teší ma, že po náročných mesiacoch, ktoré si vyžiadali mimoriadny vklad zamestnancov škôl, sa v tomto roku dočkajú zvyšovania platov pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci. Konečne bude ocenená dlhodobá a náročná práca, ku ktorej učitelia aj nepedagogickí zamestnanci pristupujú poctivo.

 

Som hrdý, že sa nám letné mesiace podarilo využiť na rekonštrukcie a opravy, do ktorých sme počas prázdnin investovali 7,6 milióna eur. Pracovný ruch bolo počuť na každej tretej župnej škole a na jeseň pokračujeme modernizáciou ďalších 12 stredných škôl za takmer 3,7 mil. eur, vďaka čomu sa skvalitní praktické vyučovanie. Čo je ešte dôležitejšie, verím, že naše školy budú pre všetkých v prvom rade bezpečným miestom, kde sa budete cítiť slobodne, tvorivo a kde môžete vyjadrovať svoje pocity, obavy a názory.

 

Nech sa vám všetkým v novom školskom roku darí.

Fotografie zo slávnostného otvorenia šk. r. 2022/2023