Školské akcie

Pre niekoho to bol prvý školský rok, pre niekoho posledný na Strednej odbornej škole techniky a remesiel, ale pre každého bol jedinečný a neopakovateľný. Po ťažkom období, ktoré bolo poznačené pandémiou, sme sa snažili vrátiť do normálneho života, ktorého súčasťou boli zaujímavé aktivity, školské akcie, súťaže a podujatia. Náš harmonogram bol pestrý a nabitý, ale s úsmevom si spomíname na Halloweensky utorok, Deň otvorených dverí v rámci Župných dní KSK, Olympijský deň, Kadernícku súťaž a na ďalšie zaujímavé programy. Najšťastnejšími nás ale robili usmiate tváre žiakov po úspešnej účasti na rôznych súťažiach alebo po dosiahnutí skvelých výsledkov. Práve žiaci sú hnacím motorom celej našej inštitúcie, pre ktorých robíme všetko, čo je v našich silách. Snažili sme sa im zabezpečiť vedomosti, zručnosti, dobré rady a príjemné prežitie vyučovacích hodín. Veríme, že každý zažíva pocit úspechu a má krásne spomienky na školský rok 2021/2022.

Milí žiaci, prajeme Vám, aby ste si užili letné prázdniny, získali nové zážitky a inšpirácie na ďalšiu prácu. Stretneme sa v septembri.