Školské akcie

 

Napriek tomu, že prírodovedné predmety väčšinou nepatria medzi práve najobľúbenejšie v kruhu žiakov, predsa sa nájdu šikovní žiaci našej školy, ktorí sa radi zapájajú aj do týchto súťaží. Dôkazom toho sú dosiahnuté výsledky aj v školskom roku 2021/2022, a to v súťažiach organizovaných spoločnosťou Talentída, n. o., do ktorých každoročne zapájame našich žiakov. Hlavným poslaním týchto súťaží je propagovať a popularizovať logické myslenie a prírodovedné predmety medzi žiakmi a zároveň umožňuje žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.

 

  • V informatickej súťaži iBOBOR sme síce nemali úspešných žiakov, ale teší nás záujem o túto súťaž a pochvala patrí všetkým 52 žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili. Najlepšie výsledky zo školy dosiahli:
    Viktória Tomoriová z III.A OA (SENIOR),
    Ladislav Krajnyik z II.A POZSZ (JUNIOR).

 

  • V súťaži EXPERT geniality show boli naši žiaci úspešnejší. Naša škola zapojila do súťaže 12 žiakov. V kategórii JUNIOR 5 žiakov a v kategórii SENIOR 7 žiakov.

Titul EXPERT v téme Tajomstvá prírody získala:

Sofia Kreškociová  II.A LOG umiestnila sa v prvej štvrtine najúspešnejších

v téme.

Titul EXPERT v téme Do you speak English? získali:

Kristián Nógrádi   IV.A LOG,
Fanny Nógrádiová IV.A LOG.

Umiestnili sa v prvej štvrtine najúspešnejších v téme a zároveň získali
titul TOP EXPERT – umiestnenie v prvej štvrtine rebríčka v celkovom poradí.

 

  • Medzinárodná súťaž Matematický KLOKAN sa konala 11.4.2022. Prihlásilo sa 10 žiakov v  kategórii KADET O12 ( 1. a 2. ročník SŠ). Oficiálne vyhodnotenie súťaže sme obdržali začiatkom júna. Výsledky nás veľmi potešili, z 10 súťažiacich sa traja žiaci školy zaradili medzi 20% najúspešnejších žiakov v SR. Úspešnými riešiteľmi sú:
  • Sofia Kreškociová II.A,
  • Patrik Koncz I.A
  • Ladislav Setéth I.A.

 

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a veríme, že tento úspech je pre nich motiváciou k účasti v súťaži aj v nasledujúcich rokoch štúdia.