Športové akcie

„Je dôležité inšpirovať ľudí, nech môžu byť úžasní v čomkoľvek, čo robia.“

(Kobe Bryant)

Stredná odborná škola techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23 sa inšpiruje touto myšlienkou už dlhý čas. Práve preto organizuje každý rok Športovú olympiádu pre žiakov základných škôl Medzibodrožia. Tento rok sa táto veľkolepá akcia uskutočnila 22. 6. 2022.

Šport plní popri svojej telesnej i výchovnú činnosť. Súťaže poskytujú mnohé príležitosti na rozvoj osobnosti, na vytvorenie nových priateľstiev, na rozvoj súťaživosti. Tvrdá práca, tréningy, výdrž a vytrvalosť sú nevyhnutnou podmienkou pre úspech. Práve v týchto oblastiach sa mohli žiaci rozvíjať počas celého dňa. Mladí športovci si mohli zmerať svoje sily v športových súťažiach, ako malý futbal, vybíjaná, člnkový beh, vrh guľou, skok do diaľky, skok z miesta, silový viacboj, kvízová súťaž, bedminton a šachový turnaj. Súťaže prebiehali súčasne na viacerých miestach: najviac zápasov a súťaží sa odohralo v areáli školy, ale vedenie mesta Kráľovský Chlmec nám poskytlo ďalšie miesta pre olympijský deň, a to Mestskú športovú halu  Jenőa Buzánszkyho a mestský futbalový štadión.

Pred zahájením jednotlivých pretekov sa udialo slávnostné otvorenie Športovej olympiády, ktorého sa okrem žiakov jedenástich základných škôl so svojimi sprevádzajúcimi učiteľmi zúčastnili aj členovia Olympijského klubu Košice, ktorí svojou prítomnosťou a dobrými radami podporujú školu od I. ročníka Športovej olympiády. Predseda klubu, Miroslav Luberda, svojím príhovorom namotivoval účastníkov súťaží. Riaditeľka školy, Mgr. Enikő Pogányová okrem nich privítala aj poslancov Košického samosprávneho kraja, ktorý škole pomáhal pri zabezpečovaní materiálnych prostriedkov potrebných pre bezproblémový priebeh olympijského dňa a žiakov, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, obdaroval vzácnymi darčekmi. Účastníci mali možnosť zažiť slávnostnú atmosféru olympijských hier, keďže súčasťou otváracieho ceremoniálu boli aj beh s olympijským ohňom, sľub športovcov a rozhodcov a vypočutie si olympijskej hymny. Olympijský duch zmnohonásobila aj výstižná, tematicky naladená výzdoba, ktorá bola inšpirovaná farbami olympijských kruhov.

Na záverečnom ceremoniáli víťazom boli rozdané zlaté, strieborné a bronzové medaily a poháre, ale veríme, že každý jeden účastník sa obohatil o nové skúsenosti a skvelé zážitky. Putovný pohár v tomto roku získala Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským Kráľovský Chlmec. K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a dúfame, že sa o rok znova stretneme.