Školské akcie

8. júna 2022 sa na pôde Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci znova uskutočnila súťaž TOP murár. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého a druhého ročníka z odboru murár, kde si zmerali sily počas riešenia kreatívnych úloh. Miestom súťaže bola moderne vybavená odborná učebňa – rysovňa.

Žiaci ukázali svoju šikovnosť v rámci rôznych interaktívnych úloh, pričom pre správne riešenie si museli vybaviť aj vedomosti z oblasti literatúry a dejepisu.

Súťažiaci si mohli vyskúšať aj techniku písania s 3D perom, ktoré rozvíja ich priestorové videnie, ako aj funkcie ponúkané programom ARCHICAD, ktorý umožňuje tvorbu technických výkresov. Zámerom súťaže bola mnohostranná aplikácia odborných poznatkov a vzdelávanie skvelých odborníkov.

Fotky nájdete na našej Facebook stránke: TOP murár