Školské akcie

Medzinárodný deň detí sa oslavuje každý rok 1. júna ako symbol radosti, pohody a bezstarostnosti v symbióze s prichádzajúcim pekným počasím a blížiacim sa letom.

Málokto asi vie, že prvým stimulom pre Medzinárodný deň detí bola druhá svetová vojna, ktorá zabila tisíce detí. Vznikla tak potreba chrániť deti a vytvoriť im šťastné a pokojné detstvo, na ktoré si budú spomínať celý svoj život. Povzbudzuje krajiny, aby venovali aspoň jeden deň podpore a vzájomnému porozumeniu. Práve preto žiaci školského parlamentu sa rozhodli, že tento jedinečný deň oslávia netradične v rámci školskej akcie s názvom „Škola hľadá talenty“.

Do aktivít sa zapojili dobrovoľne študenti, ktorí ukázali svoju kreativitu, zručnosti a predovšetkým talent.

  1. Roman Dániel – III.C trieda – hra na gitare
  2. Šery Jaroslav so svojou kamarákou – I.A trieda – tanec Hip-hop
  3. Ficzu Ferenc – II.B trieda – prečítanie vlastného diela
  4. Nadalyová Gréta – I.A trieda – ukážka vlastnej kresby

Súčasťou programu boli aj súťaže, ako žonglovanie s loptou, hra s ceruzkami, a karaoke. Atmosféra bola príjemná, uvoľnená. K spokojnosti žiakov prispeli aj drobné sladkosti, ktorými si dodali energiu. Zaželajme si, aby na tomto svete bolo čo najviac takejto úprimnej lásky, bezstarostnej detskej radosti a smiechu.

Fotky nájdete na našej Facebook stránke: Deň detí na našej škole