Školské akcieSprávy - Oznamy

Srdečne očakávame každého návštevníka – žiakov a ich rodičov, rodiny, učiteľov a každého, koho zaujímajú nové technológie, literatúra, šport, hudba, resp. majú záujem sa pozrieť na zrekonštruovanú historickú budovu bývalého gymnázia.

ŽUPNÉ DNI NA ZEMPLÍNE – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SOŠ TECHNIKY A REMESIEL V KRÁĽOVSKOM CHLMCI

Do zaujímavého podujatia Košického samosprávneho kraja pod názvom Župné dni na Zemplíne sa zapojí aj župná Stredná odborná škola techniky a remesiel. Počas celého piatka  verejnosti predstavíme našu inštitúciu netradičnou formou.  Návštevníci budú môcť nazrieť do každodenného života školy, no  pripravený je aj bohatý celodenný program. Tešiť sa môžu na ukážku rôznorodého technického vybavenia školy, ako aj kultúrnu činnosť. Deň otvorených dverí sa uskutoční 13. 5. 2022, slávnostné otvorenie bude o 10:00 na  školskom prírodnom amfiteátri. Milovníci literatúry a cudzích jazykov sa následne  spoločne so žiakmi z okolitých základných škôl zúčastnia Čitateľského maratónu, kde predvedú svoje obľúbené básne, novely, poviedky, ukážky z románov v maďarskom, slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Maratón sa bude odohrávať v spoločenskej miestnosti školy.

Mnoho ľudí nepozná náš moderne vybavený priemyselný park a pomôcky používané počas vyučovania strojárskych a elektrotechnických predmetov, ako ani novozrekonštruovanú historickú budovu „A“, ktorá je pýchou celého regiónu. Na návštevu preto srdečne pozývame nielen žiakov základných škôl, ale aj obyvateľov z blízkeho aj širokého okolia i rodiny s deťmi. Dozvedia sa o možnostiach, ktoré naša inštitúcia dokáže poskytnúť pre budúce generácie.

Jednou z najzaujímavejších aktivít sú Májové tóny, v rámci ktorých sa uskutoční rad koncertov. Svoj talent na školskom amfiteátri ukážu miestne hudobné skupiny, ako Impulz, The Fyuze a GHP. Poobedňajší program spestrí karaoke i kútik šikovných rúk.

Veríme, že naše podujatie zaujme mladých ľudí na Zemplíne a svojou prítomnosťou skrášlia deň a obohatia kultúrny život školy. Program ako aj všetky informácie sú zverejnené na stránke https://www.zupnednikosickehokraja.sk/.