Školské akcie

Do zaujímavého podujatia Košického samosprávneho kraja pod názvom Župné dni na Zemplíne sa zapojila aj župná Stredná odborná škola techniky a remesiel. Počas celého piatka  sme sa snažili verejnosti predstaviť našu inštitúciu netradičnou formou.  Návštevníci mohli  nazrieť do každodenného života školy, no pripravený bol aj bohatý celodenný program. Hostia sa mohli tešiť na ukážku rôznorodého technického vybavenia školy, ako aj kultúrnu činnosť. Deň otvorených dverí sa uskutočnil 13. 5. 2022, hosťov privítala riaditeľka školy, Mgr. Enikő Pogányová na slávnostnom otvorení, ktoré začalo o 10:00 na prírodnom amfiteátri školy. Milovníci literatúry a cudzích jazykov sa následne  spoločne so žiakmi z okolitých základných škôl zúčastnili Čitateľského maratónu, kde predviedli svoje obľúbené básne, novely, poviedky, ukážky z románov v maďarskom, slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Maratón sa uskutočnil v spoločenskej miestnosti školy.

Mnoho ľudí nepozná náš moderne vybavený priemyselný park a pomôcky používané počas vyučovania strojárskych a elektrotechnických predmetov, ako ani novozrekonštruovanú historickú budovu „A“, ktorá je pýchou celého regiónu. Preto sme na návštevu školy pozvali nielen žiakov základných škôl, ale aj obyvateľov z blízkeho aj širokého okolia i rodiny s deťmi. Návštevníci sa dozvedeli o možnostiach, ktoré naša inštitúcia dokáže poskytnúť pre budúce generácie.

Jednou z najzaujímavejších aktivít boli Májové tóny, v rámci ktorých sa uskutočnil rad koncertov. Svoj talent na školskom amfiteátri ukázali miestne hudobné skupiny, ako Impulz, The Fyuze a GHP. Poobedňajší program spestrili karaoke i kútik šikovných rúk.

Veríme, že naše podujatie zaujalo mladých ľudí na Zemplíne, keďže svojou prítomnosťou nám skrášlilo deň viac ako 120 návštevníkov, ktorí tak obohatili kultúrny život školy. Program ako aj všetky informácie sú zverejnené na stránke https://www.zupnednikosickehokraja.sk.