Školské akcie

Žiaci Strednej odbornej školy techniky a remesiel sa opäť obohatili o nové zážitky. Naša partnerská škola, Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon, pri príležitosti 10. výročia jej fungovania pod vedením reformovanej cirkvi nás pozvala na návštevu školy, v rámci ktorej sme sa mohli zúčastniť zaujímavých programov. Pre chlapcov bol najpútavejšou aktivitou futbalový turnaj, kde dosiahli vynikajúci výsledok, umiestnili sa na druhom mieste a získali striebornú medailu. Po náročných zápasoch ich čakalo bohaté občerstvenie, kde si vychutnali okrem iného aj skvelý  kotlíkový guláš. Ostatní žiaci si po prehliadke školy vypočuli zaujímavé prednášky, napríklad reformovaného teológa o Turícach. Inšpirovať sa mohli aj skúsenosťami úspešného podnikateľa – cukrára, ktorý im porozprával o začiatku svojej kariéry a o ceste k úspechu. Tento krásny deň sme ukončili návštevou historického hradu mesta Sárospatak. Máme za sebou ďalší nezabudnuteľný deň, na ktorý si budeme spomínať s úsmevom na tvári. Ďakujeme našej partnerskej škole za pozvanie.

Fotky nájdete na našej Facebook stránke: Návšteva partnerskej školy v meste Sárospatak