Školské akcie

20. mája 2022 bol organizovaný Strednou odbornou školou techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec V. ročník medzinárodnej súťaže „KADERNÍK MEDZIBODROŽIA“, „BODROGKÖZ FODRÁSZA“.

Aj tento rok súťaž zaznamenávala veľký úspech. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spájať mladých kreatívnych ľudí, ktorí dostali príležitosť predviesť svoj talent pred odbornou porotou i verejnosťou. Do súťaže sa prihlásilo 6 stredných odborných škôl s 10-timi  súťažiacimi z Košického kraja a Maďarskej republiky a 3 profesionálni kaderníci.

Pre súťažiacich bola vytvorená príjemná atmosféra, ktorú podporila svojou účasťou aj široká verejnosť.

Štvorčlenná medzinárodná hodnotiaca odborná komisia bola zložená z profesionálov z danej oblasti a hodnotila technickú a estetickú zložku zručnosti zadaných úloh.

Samotná súťaž pozostávala z dvoch kategórií:

  1. kategória: Spoločenský účes
  2. kategória: Múza leta

Výsledky hodnotenia:

Kategória: „Spoločenský účes“ – profesionáli

Umiestnenie Meno súťažiaceho Miesto reprezentovanej inštitúcie
I. miesto Zuzana Gregová Mokrance
II. miesto Tünde Hamiová Zatín

 

Kategória: „Spoločenský účes“ –  žiaci stredných odborných škôl

Umiestnenie Meno súťažiaceho Miesto reprezentovanej inštitúcie
I. miesto Monika Tuchyňová SOŠ SaP sv. Jozafáta, Trebišov
II. miesto Karin Tomášová SOŠ SaP sv. Jozafáta, Trebišov
III. miesto Denisa Fálová SOŠ obchodu a služieb, Humenné

 

Kategória: „Múza leta– profesionáli

Umiestnenie Meno súťažiaceho Miesto reprezentovanej inštitúcie
I. miesto Zuzana Gregová Mokrance
II. miesto Viktória Vargová Zatín

 

Kategória: „Múza leta –  žiaci stredných odborných škôl

Umiestnenie Meno súťažiaceho Miesto reprezentovanej inštitúcie
I. miesto Radka Čigašová SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice
II. miesto Beatrix Szopková Stredná odborná škola techniky a remesiel-Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
III. miesto Pákó Karolina ÓSZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kolégium, Kazincbarcika

 

Súťaž bola verejnou prehliadkou ukážky úspechov mladých kaderníkov. Víťazi získali diplom, plaketu a hodnotné vecné ceny.
Víťazom gratulujeme!