Školské akcie

József Attila nesmierne túžil po láske. Darmo ju hľadal, bezvýchodisková situácia ho dohnala k smrti. No zanechal nám svoje básne, aby sme si ich čítali a spomínali na neho.

Práve na jeho počesť si národ pripomína Deň maďarskej poézie 11. apríla pri príležitosti 116 rokov od jeho narodenia. Naša škola opäť usporiadala čitateľský maratón, už piaty ročník. Privítali sme žiakov spolu s ich učiteľmi  zo základných škôl z obcí Biel, Boľ, Kráľovský Chlmec, Veľký Horeš a Čierna nad Tisou. Striedavo čítali s našimi žiakmi básne Attilu Józsefa, Miklósa Radnótiho, Lőrinca Szabóa, Petőfiho, Kosztolányiho, Frigyesa Karinthyho, Jánosa Lackfiho, Máraiho, ba aj úryvky noviel od Krisztiny Tóth. Program bol obohatený zhudobnenými básňami a literárnymi súťažami.

Teší nás, že základné školy prijali naše pozvanie, prišli i s mladšími žiakmi, ktorí si doniesli svoje básne, obľúbené knihy či poviedky. Hodiny venované spomienke básnika plynuli vo sviatočnom duchu, v povetrí rezonovalo jeho utrpenie pre lásku, pre ľudí, ale napriek tomu jeho poézia dokázala spojiť ľudí a ukázala cestu tým, ktorí ju majú vo svojich srdciach.