Správy - Oznamy

„Cítil by som sa optimistickejší, pokiaľ ide o svetlú budúcnosť človeka, keby strávil menej času preukazovaním, že dokáže prekonať prírodu, a viac času ochutnávaním jej sladkosti a rešpektovaním jej nadradenosti.“ (E.B. White)

V duchu tejto myšlienky sa snaží aj naša škola chrániť prírodu a zapájať sa do rôznych aktivít, ktoré podporujú ekologickejšie myslenie ľudstva. Práve preto sme sa v roku 2021 zapojili do ekologickej recyklácie elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. Za túto činnosť bol našej škole udelený Zelený certifikát. Ochrana prírody je pre nás prioritou, pretože si uvedomujeme, že nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť nerecyklovať.