Školské akcie

Každoročne si 28.marca pripomíname významný sviatok všetkých pedagogických pracovníkov – Svetový deň učiteľov, ktorý sa už od útleho detstva podieľajú na formovaní našej osobnosti.

Nie je to pre nich iba zamestnanie, ale povolanie, poslanie, ktoré vykonávajú s láskou a pokorou na vysokej odbornej úrovni.

Pri tejto krásnej príležitosti, členovia školského parlamentu pripravili pre všetkých pedagógov malú pozornosť, darček, ktorý vytvorili vlastnými rukami. Usilovne pracovali, obetovali svoj voľný čas, aby aspoň takto poďakovali za ich obetavú a náročnú prácu.