Školské akcie

mi is

Žiaci a zamestnanci našej školy sa zapojili do zbierky pre Berehovo, ukrajinské partnerské mesto mesta Kráľovský Chlmec. Zbierali sme trvanlivé potraviny, hygienické pomôcky a čistiace prostriedky pre obyvateľov mesta. Sme hrdí na svojich žiakov aj zamestnancov, že preukázali hlbokú solidaritu a empatiu v tejto neľahkej situácii a mohli sme aj takouto humanitárnou formou pomôcť ľuďom v núdzi.