Školské akcie

a

Viacerým z nás v súvislosti so slovom škola napadá učenie sa a je pre nás samozrejmosťou, že sa môžeme vzdelávať v príjemne vykúrených učebniach a dobre vybavených dielňach. Pred viac ako  dvomi rokmi sa zamkli dvere, ktoré spájali starú budovu s novou modernou. Často sme sa tam potajomky pozreli cez sklenené dvere,  aby sme zistili, v akej fáze je práca. Hádali sme, kedy sa môžeme vrátiť, ale už do nových tried, učební, dielní a knižnice. Konečne prišiel aj tento deň a dvere sa znova otvorili. V posledný januárový deň sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie budovy „A“.

Už len staršia generácia vie, že budova bola postavená na iniciatívu grófa Antala Majlátha, ktorý vo svojom závete uviedol, aby povinnosťou jeho dediča bolo založiť   nemocnicu. A tak gróf József Majláth dal postaviť nemocnicu v eklektickom štýle v hodnote 50 000 korún. Slávnostné odovzdanie inštitúcie sa uskutočnilo 18. mája 1897. Budovu vysvätil košický biskup, Zsigmond Bubics a následne ju odovzdal vtedajší minister vnútra, Dezső Perczel. Po druhej svetovej vojne v budove fungoval okresný súd, potom od roku 1960 až po roku 1987 bola ústredím miestneho gymnázia. Od roku 1987 historická budova „A“ funguje ako stredná odborná škola. V roku 2021 oslavovala svoje 125. výročie. Za tých 125 rokov prežila toho veľa, práve preto je považovaná za jednu z najdôležitejších historických budov mesta Kráľovský Chlmec.

V roku 2004 bola vyhlásená za nebezpečnú, ale okrem výmeny okien sa jej obnova neuskutočnila. A takto sa situácia zhoršovala v priebehu nasledujúcich 14 rokov. Rok 2017 priniesol pozitívnu zmenu, škole sa podarilo získať finančnú podporu v hodnote 450 000 €. Spracovanie projektovej dokumentácie financoval náš zriaďovateľ, teda KSK, ktorý v rámci prípravy projektovej dokumentácie schválil nami predložený návrh, ktorý počítal s využitím podkrovných priestorov na učebne teoretického vyučovania a priestorov na prízemí prevažne na dielne praktického vyučovania. Zriaďovateľ KSK tak zabezpečil pre celkovú rekonštrukciu školy 960 000 €. Koniec práce bol naplánovaný na august 2021, avšak pandémia Covid-19 spomalila jej dynamický priebeh, preto sa vyučovanie v zrekonštruovanej budove začne až vo februári 2022.

Na prvom poschodí sú umiestnené nové učebne, väčšia oddychová zóna a  spoločenská miestnosť. Nová knižnica, ktorej súčasťou sú aj dve nové čitárne, sa presťahovala do takzvanej „kaplnky“. Na prízemí sa nachádza aj kadernícky salón, kde personál svoje zákazníčky čaká s otvorenou náručou, okrem toho aj dielne pre ručné obrábanie kovov, strojárstvo a murárstvo. V neposlednom rade súčasťou prízemia sú aj nové moderné učebne pre praktické vyučovanie a dielňa akreditovanej zváracej školy.

Odovzdávacej slávnosti sa okrem vedenia školy zúčastnil Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Karol Pataky, podpredseda KSK a primátor mesta Kráľovský Chlmec, Ing. Slavomír Kožár, vedúci odboru školstva a Mgr. Andrea Gajdošová, vedúca referátu odboru školstva, JUDr. Anna Terezková, hovorkyňa predsedu KSK, PhDr., Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov a poslanec KSK, Ing. Jozef Horváth, Gejza Sačko, Bc. Csaba Furik, JUDr. Peter Pandy a Ing. Jozef Želinský, poslanci KSK a Ing. Ján Hornyák, predseda rady školy. Po symbolickom prestrihnutí stuhy predniesli svoj slávnostný prejav Mgr. Enikő Pogányová, riaditeľka školy a Ing. Rastislav Trnka, predseda KSK, následne hosťom boli odovzdané pamätné listy. Na záver sa hostia pozreli na nové obnovené miestnosti a na počesť školy sa zúčastnili aj na sympóziu.

  1. január je v živote žiakov veľmi dôležitým dňom, pretože v tento deň si môžu prevziať výsledok svojej práce vo forme polročných výpisov. Žiakom IV.B triedy vysvedčenia odovzdali prominentní hostia, Ing. Rastislav Trnka a Ing. Karol Pataky.

Chceli by sme sa poďakovať nášmu zriaďovateľovi, že podporil našu školu pri realizácii tohto veľkolepého projektu, pánovi Ivanovi Beňovi, bývalému riaditeľovi školy, ktorý celý čas neúnavne riadil a usmerňoval priebeh práce. Vďaka patrí aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, žiakom a každému, ktorý sa nejakou formou zúčastnil rekonštrukcie tejto prvotriednej budovy a veril v to, že táto inštitúcia môže byť nielen strednou odbornou školou, ale aj hrdosťou mesta Kráľovský Chlmec a regiónov Medzibodrožie a Použie. Odovzdávacia slávnosť bola len začiatkom dlhej série udalostí, keďže po technickom schválení budovy a zlepšení sa pandemickej situácie oslavovanie vzácneho výročia budeme pokračovať rôznymi akciami, akou je napríklad aj výstava.