Správy - Oznamy

V živote každej Strednej školy sú dôležité Dni otvorených dverí, počas ktorých sa žiaci  základných škôl a ich zákonní zástupcovia môžu oboznámiť s možnosťami štúdia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá nastala dôsledkom pandémie COVID 19, Vás v súčasnosti nemôžeme privítať na pôde našej školy a predstaviť Vám tak naše moderne, technicky vybavené priestory- učebne, dielne OVY. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že Vám našu školu predstavíme online formou dňa:

18.02.2022 so začiatkom 16:30 na platforme MS Teams.

Veríme, že sa nám podarí Vás privítať osobne ešte pred podaním prihlášky!

LINK NA PRIPOJENIE

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIpwCW08pZKqte6uSKsd4dCA5CJIPcG2R2dXTmwHoF-01%40thread.tacv2/1644244512039?context=%7b%22Tid%22%3a%22613a5407-d0ff-49bf-a5fd-754d72d1bd49%22%2c%22Oid%22%3a%2240e30047-3b19-4c01-a04d-7a6d86c55d46%22%7d

Ak máte otázky ohľadom štúdia na našej škole, môžete ich zaslať na emailové adresy: sekretariat@soskch.sk, katarina.banykova@soskch.sk.

Na otázky Vám radi odpovieme aj na online stretnutí, resp. aj telefonicky: 056/6322678.