Iskolai akciók

Sokunknak az iskolával kapcsolatban csak a tanulás jut az eszébe, s olyan természetesnek vesszük, hogy jól fűtött, kellemes osztályok, jól felszerelt műhelyek vesznek bennünket körül. Több mint két évvel ezelőtt bezárult egy iskolaajtó, amely a modern épületszárnyat összekötötte a régivel. Találgattuk, mikor vehetjük újra birtokba az új tantermeket, a szaktantermeket, a műhelyeket, a könyvtárat. Végre ez a nap is eljött, az ajtó újra kinyílt. 2022 januárjának utolsó napján került átadásra szakközépiskolánk felújított „A” épületszárnya.

Már csak az idősebbek tudják, hogy a létesítmény gróf Majláth Antal kezdeményezésére épült, aki végrendeletében kikötötte, hogy az örökösének kötelessége egy kórházat alapítani Királyhelmecen. Gróf Mailáth József, az örökös, 50 000 korona ráfordítással, eklektikus stílusban felépítette a kórházat. Az intézmény ünnepélyes átadására 1897. május 18-án került sor. Bubics Zsigmond, kassai püspök szentelte fel, és Perczel Dezső, akkori belügyminiszter, pedig átadta a gyönyörű épületet a Bodrogköznek. Az idők folyamán helyet adott a járási bíróságnak, majd a helyi gimnázium működött a létesítményben. Szakközépiskolánk 1987 szeptemberében kezdte meg az oktatást a történelmi falak között. Az objektum tehát 2022 májusában ünnepeli fennállásának a 125. évfordulóját. Az elmúlt évszázad alatt számtalan emléket megélt intézmény napjainkban Királyhelmec város egyik legmeghatározóbb épületének számít.

2004-ben az épületet életveszélyessé nyilvánították, de csak az ablakcserét sikerült megvalósítani, így további 14 éven keresztül csak romlott az épület állapota. 2017-ben azonban sikerült 450 000 € támogatást szerezni a mennyezet és a tetőszerkezet cseréjére. A pályázat dokumentációjának az elkészítését anyagilag Kassa megye támogatta, így a fenntartó elfogadta a tetőtér beépítésére és a földszinten tanműhelyek kialakítására vonatkozó javaslatot. A fenntartó 960 000 € összeggel támogatta az épület teljes felújítását, amelynek befejezése 2020 augusztusára volt tervezve. Sajnos, a koronavírus járvány beleszólt az építkezésbe is, de 2022 tavaszán mégis sikerül birtokba venni a diákoknak és az oktatóknak az újjáépített komplexumot.

Az emeleten kaptak helyet az új tantermek és egy nagyobb közösségi tér is, az úgynevezett díszterem. A földszinti volt „kápolnába” költözött vissza a könyvtár, amely két olvasóteremmel is bővült. Itt fogadja a vendégeket a fodrász szalon a kiszolgáló helyiségekkel együtt. Itt van a fodrász, a kézi fémmegmunkálás, a gépész és a kőműves tanműhely is. Végül az akkreditált hegesztő iskola modern munkaterme és a szakműhelyei is ebben az épületszárnyban kerültek elhelyezésre.

Az új objektum átadási ünnepségén az iskola vezetőségén kívül részt vett Ing. Rastislav Trnka, Kassa megye önkormányzatának elnöke, Ing. Pataky Karol, Kassa megye önkormányzatának alelnöke és Királyhelmec polgármestere, Ing. Slavomír Kožár és Mgr. Andrea Gajdošová osztályvezetők, JUDr. Anna Terezková elnöki szóvivő, PhDr. Marek Čižmár Tőketerebes polgármestere, Ing. Jozef Horváth, Gejza Sačko, Bc. Furik Csaba, JUDr. Peter Pandy, Ing. Jozef Želinský megyei képviselők. Az iskolaszéket Ing. Ján Hornyák képviselte. A szalag átvágása után ünnepi beszédet mondott Mgr. Enikő Pogányová, intézményünk igazgatónője és Ing. Rastislav Trnka, Kassa kerületi önkormányzatának elnöke, majd sor került az emlékplakettek átadására. A meghívott vendégek végigjárták a megújult osztálytermeket, műhelyeket, majd fogadáson vettek részt iskolánk tiszteletére.

Január utolsó napja a diákok életében sem mindennapi, ezen a napon vehetik át féléves munkájuk eredményét. A IV.B osztály tanulóinak prominens vendégek adták át az érdemjegy-kivonatot Ing. Rastislav Trnka és Ing. Karol Pataky.

Szeretnénk köszönetet mondani az iskola fenntartójának, hogy támogatta ennek a nagyszabású projektnek a létrejöttét, Ing. Ivan Beňo volt igazgató úrnak, aki mindvégig kitartóan irányította a munkát és kivitelezte a megbízatást. Továbbá köszönet a szakoktatóknak, tanároknak, diákoknak, segítő kezeknek, akik részt vettek ennek a patinás épületnek a felújításában, bízva abban, hogy ez a létesítmény nemcsak az iskolakomplexum, hanem Királyhelmec, a Bodrogköz és az Ung-vidék büszkesége is lesz. Ezzel az átadással az ünnepségsorozat csak elkezdődött, a műszaki jóváhagyás és a járványügyi helyzet javulása után kiállítással és további rendezvényekkel kívánjuk színesebbé tenni az évfordulót.