Školské akcie

MILÍ DEVIATACI, VÁŽENÍ RODIČIA…

Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala dôsledkom pandémie COVID 19, Vás nemôžeme privítať na pôde našej školy a predstaviť Vám tak naše moderne, technicky vybavené priestory- učebne, dielne OVY. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že práve takto, pomocou videoklipu Vám predstavíme našu školu, odbory, ktoré budú v školskom roku 2022/2023 k dispozícii. Vo vašom rozhodovaní vám chceme podať pomocnú ruku poskytnutím dôležitých informácii o možnostiach štúdia na Strednej odbornej škole techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec.

 

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video