Školské akcie

Šiesteho decembra navštívil našu školu Mikuláš. Náš Mikuláš postupne navštevoval všetky naše triedy, kabinety a miestnosti, aby obdarúval každého nášho žiaka a zamestnanca školy. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci, anjel a čert. Darčeky im v spolupráci s TU zabalili žiaci žiackej školskej rady.

Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá na našej škole panuje už od začiatku adventu a vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však bude tento sviatočný adventný čas na našej škole popretkávaný ešte množstvom akcií, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia stále viac umocňovať.