Správy - Oznamy

V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFORom v šk. r. 2021/2022 vydaným MŠVVaŠ SR  zo dňa 17.08.2021 vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby.

 

Na základe tohto usmernenia sa potvrdenia o návšteve školy vydávajú na vrátnici v pracovných dňoch v čase od 08:30 do 12:00 hod.

 

Svoje požiadavky môžete dopredu odoslať e-mailom na adresu sekretariat@soskch.sk, resp. cez triednych učiteľov a pripravené potvrdenia si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy v horeuvedenom čase.