Školské akcie

Ako sa volá vták, ktorý vydáva zvuk podobný byvoliemu?

Akú veľkú  plochu pokryjú obe strany listov jedného stromu?

Naozaj vymrela korytnačka močiarna v národnej prírodnej rezervácii Tajba?

Ktorý je najvyšší a najnižší bod Medzibodrožia?

Ako sa volá druhý najvyšší kopec Medzibodrožia?

Na mŕtve rameno ktorej rieky sa postavil Gotthardov most?

Kde je pochované srdce kráľovnej Gertrúdy, manželky Ondreja II.?

 

Na tieto a podobné otázky sme dostali odpovede počas prednášky Tibora Szemana o ochrane prírody Natura 2000 v Regionálnom múzeu Jozefa Majlátha v Kráľovskom Chlmci deň pred odovzdávaním koncoročných vysvedčení.

 

Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za zaujímavé a cenné informácie.