Správy - Oznamy

Oznamujeme žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že od 10. mája 2021 vzdelávanie bude prebiehať školskou prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch

podľa mimoriadneho rozvrhu hodín. Každý žiak donesie so sebou vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Tu si môžete stiahnuť tlačivo.

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)