Školské akcie

Po odovzdaní maturitnej práce čaká študenta ešte jedna vážna povinnosť, ktorou je obhajoba vlastnej práce pred komisiou. V rámci obhajoby študent nielenže prezentuje výsledky svojej maturitnej práce, ale taktiež odpovedá na otázky a pripomienky svojho vedúceho a oponenta práce.

Naši maturanti zo študijného odboru 6426 L vlasová kozmetika, 2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení a 2697 K  mechanik  strojov a zariadení tiež splnili svoju povinnosť a obhájili vlastné maturitné práce. Počas dištančného vzdelávania sa okrem učenia venovali aj písaniu vlastnej práce. Napriek tomu, že maturitné skúšky v tomto školskom roku neprebiehajú klasickou formou, maturanti  chceli predviesť svoje výsledky.

Každá práca bola pekne vypracovaná, odbornou komisiou vyhodnotená a maturanti z nej mohli mať dobrý pocit.

PRK odborných predmetov remesiel a služieb

PRK elektrotechnických a strojárskych predmetov