Školské akcieSprávy - Oznamy

Oznamujeme našim žiakom a ich rodičom, že od 1.4.2021 do 6.4.2021 sú veľkonočné prázdniny, vyučovanie v čase prázdnin je samozrejme  prerušené.  Dištančné vzdelávanie – vyučovanie cez školský e-learningový portál pokračuje dňom 7.4.2021  (B týždeň –  streda)  pre všetky ročníky a odbory školy až do odvolania.

Zároveň všetkým zamestnancom školy, žiakom a ich rodičom  praje vedenie Strednej odbornej školy techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci,  príjemné prežitie  veľkonočných sviatkov.

 

„Keď jarné kvety kvitnú,

A slnko teplo hreje,

Tak príroda svoju náruč

Každému praje.“