Školské akcie

Keďže je tento školský rok situácia z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19 veľmi vážna, dôsledkom čoho došlo aj k uzavretiu škôl,  rozhodli sme sa realizovať  DOD netradičným spôsobom a to virtuálne/ online formou prostredníctvom aplikácie Teams.

Záujemcovi o našu školu, žiaci končiacich ročníkov základných škôl,  ich zákonní zástupcovia ako aj výchovní poradcovia mali možnosť zapojiť sa do netradičnej aktivity. Oboznámili  sa tak s možnosťami štúdia na našej škole, s kritériami prijímacieho konania. Informácie o škole získali  z komplexnej prezentácie, kde si mohli vytvoriť  názor na školu, študijné odbory, vybavenie školy  aj mimoškolské aktivity. Vedenie školy i výchovno-karierový poradca poskytli informácie  o realizovaných a prebiehajúcich  projektoch , do ktorých  je aktívne zapojená naša škola.  Poskytli sa zároveň informácie o možnostiach duálneho  vzdelávania v kooperácii so spoločnosťami a firmami s ktorými na tomto projekte aktívne spolupracujeme. On – line aktivita sa uskutočnila v podvečerných hodinách 4. marca v slovenskom jazyku a 5. marca v maďarskom jazyku.

Táto online aktivita priamo nadväzovala na krátke videoprezentácie o jednotlivých odboroch, z ktorých  si budú môcť v školskom roku 2021/2022 záujemcovia o štúdium na našej škole vyberať. Natáčanie videí prebiehalo v jesenných mesiacoch roku 2020. Všetky videá sú záujemcom k dispozícií na stránke našej školy, rovnako ich nájdete aj na sociálnej sieti  facebook.

Bolo pre nás potešením využiť moderné technológie, ktoré súčasná doba ponúka, a spojiť sa takýmto originálnym spôsobom so záujemcami o štúdium na našej škole spoločne aj s ich zákonnými zástupcami.