Školské akcie

Tento školský rok sa začal výnimočne kvôli pandémii. Tak, ako celé vyučovanie, aj školské súťaže sa konali dištančnou formou. 10. ročník  literárnej súťaže LEGERE v Nitre prebiehal on-line formou v troch kolách. Študenti pracovali v prvých dvoch kolách s pracovnými listami a v treťom kole mali pripraviť krátky film podľa uvedenej povinnej literatúry.

Súťaže sa zúčastnilo 11 odborných stredných škôl a 13 gymnázií, spolu 72 študentov. Súťaž bola náročná aj kvôli netradičnej forme.

Zo všetkých odborných stredných škôl sa práve naša škola môže pýšiť prvým miestom. Uznanie a obrovská pochvala patrí našim študentom. Reprezentovali nás Ficzu František z I. B, Kocsis Szabolcs z II. B a Ladislav Anderkovics zo IV. A triedy. Poďakovanie patrí aj PhDr. Andrei Pankovics , učiteľke maďarského jazyka a literatúry, ktorá našich študentov priebežne pripravovala.