Správy - Oznamy

„Človek vždy trochu verí v zázračné čaro Vianoc, nielen ty a ja, ale celý svet, celé ľudstvo, ako sa hovorí, preto sú sviatky, lebo bez zázrakov sa žiť nedá” – vyznáva Márai Sándor.

Blížiacim sa decembrom čakáme všetci na tento zázrak, že sa opäť vrátite do školských lavíc … Znovu budeme spolu v škole počas posledných týždňov roka, spoločne zapálime adventné sviečky, vianočným programom spolu oslávime príchod Ježiška a ešte pred prázdninami sa navzájom obdaríme drobnými darčekmi. Nestalo sa tak. Napriek tomu sme postavili vianočný stromček a na adventnom venci sa rad-radom zapaľujú adventné sviečky. Myslíme na vás, každý deň je o vás. Tak ako žiadny sviatok neexistuje bez žiary sviečky, ani škola neexistuje bez žiakov. Verte, že zázrak príde, keď zapálite sviece, Vianoce budú opäť, mierumilovné, šťastné a veselé.

So slávnostnými žiarami našej školy prajeme všetkým žiakom, rodičom, učiteľom, majstrom odbornej výchovy, všetkým zamestnancom školy príjemné vianočné sviatky a šťastný nový rok!