Správy - Oznamy

Vážení rodičia, milí žiaci!

Žiadame Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka v rámci dotazníkového prieskumu o návrate žiakov do školských lavíc. Dotazník je potrebné stiahnuť (na otvorenie použite najnovšiu verziu programu Acrobat Reader DC), vyplniť, uložiť pod názvom priezvisko_meno a odoslať na e-mailovú adresu školy: sekretariat@soskch.sk

Ďakujeme za spoluprácu!

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)