Správy - Oznamy

Oznamujeme žiakom, ktorí sa vzdelávajú dištančne cez portál EVY, že vzdelávanie dňa 30.10.2020 a 2.11.2020 nebude prebiehať, nakoľko sú jesenné prázdniny.

Dištančné vzdelávanie bude obnovené dňa 3.11.2020 (B-týždeň, utorok) podľa rozvrhu hodín jednotlivých tried.

V prípade ďalších otázok sa treba obrátiť na triedneho učiteľa.