Správy - Oznamy

V škole od 2.9.2020 prebieha riadne vyučovanie. Od 7:35 hod. žiaci budú mať triednické hodiny, kde dostanú ďalšie pokyny od svojich triednych učiteľov.

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter s povinným meraním teploty.

Pri prvom vstupe do školy žiak predkladá vyplnené a podpísané tlačovo: „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu“.  

Pri vstupe si dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom.

Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy v súlade opatreniami ÚVZ SR.

Žiadame o dodržiavanie R – O – R.  (ruky – odstup – rúško).

 

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)