Správy - Oznamy

Oznámenie pre žiakov a zákonných zástupcov

Dňa 30. júna 2020 v čase od 7:35 hod. do 12:35 hod. sa budú konať triednické hodiny v priestoroch školy.

Žiaci dostanú vysvedčenia za 2. polrok š. r. 2019/2020 a budú im poskytnuté dôležité informácie ohľadom ďalšieho vzdelávania.

V doobedňajších hodinách budú vyplatené sociálne a motivačné štipendiá.

Žiadame všetkých žiakov, aby sa v uvedenom čase bezpodmienečne dostavili do školy.

 

Upozorňujeme na dodržiavanie platných hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky!

 

 

 

 

Értesítés tanulóinknak és törvényes képviselőiknek

 

2020. június 30-án 7:35 – től 12:35 –ig osztályfőnöki órákra kerül sor iskolánk B épületében, amelynek keretén belül

értékeljük a  2019/2020 – as tanév 2. félévét, kiosztjuk a bizonyítványokat, illetve a jelenleg nem értékelt diákok  fontos információkat kapnak a további felkészülésre vonatkozóan a sikeres értékelés érdekében.

A délelőtt folyamán kifizetésre kerülnek a szociális-, illetve a motivációs ösztöndíjak is.

Kérünk minden diákot, a megadott időben feltétlenül jelenjen meg az iskolában.

 

Felhívjuk a figyelmet a SzK Közegészségügyi Hivatala által kiadott, érvényben lévő higiéniai utasítások betartására!