Správy - Oznamy

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme žiakom, zamestnancom školy a rodičom, že v nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prerušuje vyučovanie  v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.

Értesítjük az iskola diákjait, alkalmazottait, valamint a szülőket, hogy a Szlovákia kormánya és a Központi válságstáb rendeletének értelmében a tanítást 2020. március 16-tól 2020. március 27-ig felfüggesztjük.

Menia sa termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne – Változnak az írásbeli érettségi vizsgág időpontjai:

Riadny termín EČ a PFIČ MS:

  * 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
    * 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk    
    * 3. apríl  2020 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra

Informácie ohľadom ďalšieho vzdelávania budú poskytnuté v pondelok – 16. marca 2020 cez e-learningový portál školy!

A tanítással kapcsolatos további információk 2020. március 16-án az iskolai e-learning portálon keresztül lesznek közzétéve!