Školské akcie

22.2.2019 sa v Kráľovskom Chlmci v priestoroch regionálneho strediska Mailátha Józsefa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 125. výročia narodenia kňaza-básnika Mécsa Lászlóa.

Spomienkovú slávnosť otvoril predseda občianskeho združenia Mécs László pán Ladislav Szunyog. Po jeho úvodných slovách nasledovalo vystúpenie speváckeho zboru Premi Cantores. So životom a dielom tohto významného básnika a premonštrántskeho kňaza oboznámila prítomných dr. Žofia Bárcziová dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Prednáška o živote a diele Mécsa Lászlóa bola spestrená jeho básňami, ktoré zarecitovali žiaci z miestnych škôl. Našu školu reprezentovala Viktória Tomoriová z I.A triedy a Tímea Malomková, žiačka II.A triedy. Spomienkovú slávnosť uzatvoril koncert, ktorý sa konal v miestom rímskokatolíckom kostole.