Školské akcie

Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. Tento dátum ustanovilo UNESCO v roku 1999 a odvtedy sa slávi po celom svete. V súčasnosti si ho pripomínajú vo viacerých krajinách.
Impulzom na vyhlásenie Medzinárodného dňa materinského jazyka bolo zachovanie pamiatky na hrdinstvo bengálskych študentov, ktorí 21. februára 1952 demonštrovali v Dháke  za uznanie svojho materinského jazyka bengálčiny ako druhého oficiálneho jazyka vtedajšieho Pakistanu. Počas demonštrácie ich zastrelila polícia.

Ani naša škola neostala voči tomuto významnému dňu ľahostajná. Pri tejto príležitosti sme pripomenuli žiakom význam a hodnotu materinského jazyka ako nástroja nášho kultúrneho dedičstva. Okrem iného žiaci mali možnosť overiť si svoje vedomosti a kreativitu z oblasti jazyka a literatúry prostredníctvom zaujímavých hrových a edukatívnych aktivít. Súťažilo sa    v trojčlenných skupinách. Umiestnenie tried bolo nasledovné:

Slovenský jazyk:

I. miesto: Denisa Majerníková, Alexa Némethová, Regina Gyüreová (IV.A)

II. miesto: Nikoleta Battyányiová, Dominik Tronka, Alex Koči (I.A)

Veronika Barnová, Dominika Tóthová, Erik Železník (III.A)

III. miesto: Viktória Baloghová, Gabriela Balogová, Nikoleta Milá (II.A)

 

Maďarský jazyk:

I. miesto:  Erik Horócky, Kristián Káša, Dominik Sabo (IV.A)

II. miesto: Balázs Bort, Dominik Hutka, Szabolcs Kocsis (I.B)

III. miesto: Andrej Bártfay, Peter Megyesi, Nándor Tóbiás (II.B)

 

Cieľom súťaže bolo aj pripomenutie toho, že všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka prispievajú k rozvoju jazykovej rozmanitosti a viacjazyčného vzdelávania, ako aj         k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách.