Školské akcieŠportové akcie

Lyžiarsky výcvik je jedna z mnohých činností na škole, kde duša študenta sa zaskvie rozkošou a krv zašumí v žilách každého z nich v lone krásnej a čistej prírody. V dňoch 10. – 14. februára 2020 bol výchovno – výcvikový lyžiarsky zájazd pre žiakov našej školy znovu zorganizovaný v Ľubovnianskych kúpeľoch v hoteli SOREA. Zájazdu sa zúčastnilo spolu 20 žiakov z I.A, I.B, I.C a II.A triedy pod vedením pedagógov Mgr. Zoltána Jánošíka a Ing. Evy Vassovej.

Uvedené miesto výcviku je pre žiakov našej školy už obľúbenou destináciou, veď hotel poskytuje okrem príjemného ubytovania aj bazén, fitnes, lyžiareň a v blízkosti hotela je aj primeraná zjazdovka pre začínajúcich, ale aj pokročilých lyžiarov. K tomuto servisu samozrejme patrí aj veľmi dobrá strava trikrát denne s ústretovým personálom hotela. V blízkosti je aj posilňovňa kvalitného lyžiarskeho výstroja s veľmi priaznivou cenou.

Po rozdelení žiakov do skupín sa začal výcvik na svahu a po jeho absolvovaní si väčšina žiakov osvojila hlavné prvky lyžovania, ktorými sú vo finálnej fáze zjazd po spádnici obojstranným prívratom a v mnohých prípadoch aj zjazd v znožnom oblúku. Väčšina žiakov si už základy osvojila na výcvikoch v základných školách, a preto náš výcvik bol už o to progresívnejší. V deň odpočinku si žiaci spolu s pedagogickým dozorom  prezreli historické jadro mesta Stará Ľubovňa. I tento zájazd bol vhodným prvkom pre utuženie školského kolektívu i miesta nadviazania nových priateľstiev a nezabudnuteľných spoločných zážitkov.