Školské akcie

Opäť sme sa o týždeň priblížili k narodeniu Spasiteľa. V období očakávania chceme byť bližšie nielen k našim blízkym, ale pripravujeme sa aj na stretnutie so sebou samým. Pokoj Vianoc dokážeme prežívať iba vtedy, ak v duchu objavíme dieťa, pre ktorého už aj radosť z očakávania sa vyrovná skutočnému čaru Vianoc.

Druhá adventná sviečka, ktorá symbolizuje mier, sa rozsvietila 9. decembra 2019 za prítomnosti učiteľov a predstaviteľov miestnej cirkvi.

Adventné očakávanie nech je pre nás nielen nádejou, ale nech v sebe skrýva aj odkaz mieru.