Školské akcie

Obdobie adventu je úprimné očakávanie príchodu Spasiteľa na svet, sprítomnenie najväčšej udalosti v dejinách ľudstva. Je očakávanie najväčšieho Božieho daru, Spasiteľa sveta, bez ktorého si život kresťana ani nemožno predstaviť. Adventný čas je aj obdobím, kedy možno čo najhlbšie preniknúť do ducha dní, v ktorých Jozef a Mária prežívali očakávanie a príchod Syna, dní, keď sa na neho tešili a keď ich srdcia horeli túžbou po živote s ním na tejto zemi. Radosť blížiacich sa sviatkov spojili učiteľov a žiakov našej školy, ktorí spoločne pripravili program na spríjemnenie posledného školského dňa pred Vianocami.

Tento slávnostný deň sa začal zapálením 4. adventnej sviečky, ďalej nasledoval biblický kvíz a nakoniec sme deň zavŕšili slávnostným programom. Touto cestou by sme chceli popriať všetkým zamestnancom a žiakom školy príjemné prežitie vianočných sviatkov.