Školské akcie

24.10.2019 pod dozorom učiteľky  Ing. Andrei Bernáthovej žiaci III.A-OA triedy sa zúčastnili  exkurzie v Košiciach, ktorá sa konala v Spoločenskom pavilóne.

Na exkurzii sa reprezentovali rôzne tzv. „CVIČNÉ  FIRMY  alebo FIKTÍVNE FIRMY“. V  Spoločenskom pavilóne boli vystavené rôzne stánky, v ktorých sme sa mohli informovať o stravovaní, o kozmetických výrobkoch, možnostiach očných vyšetrení, o meraní hladiny cukru v krvi, meraní krvného tlaku ale aj  o výrobe medu. Exkurzia bola zaujímavá aj z hľadiska referujúcich, keďže jednotlivé témy prezentovali mladí, naši rovesníci. Prezentácie nás veľmi upútali a zaujali. Po prezentáciách sme mali možnosť všetko vyskúšať, ochutnať. Žiaci boli veľmi milí a kamarátski, preto sme sa cítili veľmi dobre. Ich pripravenosť bola veľmi náročná, lebo svoje prezentácie predviedli nielen v slovenskom, ale aj v anglickom alebo i v nemeckom jazyku. Niektoré prezentácie boli neúspešné kvôli slabej technike a vybavenia niektorých miestností. Napriek menším nedostatkom sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto exkurzie.