Školské akcie

Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb zaujal svoje miesto. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť nepretržitá po celý rok.

Aj my sme pri tejto príležitosti navštívili dňa 15. 10. 2019 Domov dôchodcov v Kráľovskom Chlmci, kde sme charitatívnym strihaním a drobným darčekom, ktorý pripravila naša škola, milo prekvapili tamojších seniorov. Charitatívneho strihania sa zúčastnili štyri žiačky II. C triedy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré úspešne preukázali svoju zručnosť. Seniorom sme popriali pevné zdravie, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.