Správy - Oznamy

Dňa 18. októbra na pôdu Strednej odbornej školy – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci zavítal predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka, podpredseda Košického samosprávneho kraja, ktorý je zároveň aj starostom mesta Kráľovský Chlmec Ing. Karol Pataky, Mgr. Andrea Gajdošová, referentka opráv a údržby objektov škôl, ako aj pán Gejza Szacsko, poslanec zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Ctených hostí privítal riaditeľ školy Ing. Ivan Beňo, ktorý okrem prebiehajúcich rekonštrukčných prác im predstavil aj našu školu. Z troch projektov škola získala finančné prostriedky v celkovej výške 904 400 € na nové technológie, CNC stroje, počítačovú techniku. Okrem iného finančné prostriedky budú použité na vytvorenie autodiagnostického centra, laboratória na elektrotechnické meranie a na vytvorenie odbornej učebne programovania robotov. V tomto školskom roku v rámci systému duálneho vzdelávania s našou školou spolupracujú 4 firmy z Medzibodrožia (HB-LaserCuts.r.o., BAKER OVENS s.r.o., AGRITECH SLOVAKIA spol. s.r.o., LASER POINT s.r.o.).

     Vedenie školy odprevadilo ctených hostí do priestorov odborného výcviku, kde žiaci druhého ročníka odboru mechanik strojov a zariadení vyrábali nástroj na lisovanie pomocou CNC frézovačky. Ďalej sa venovali frézovaniu základnej dosky pomocou univerzálnej frézovačky. Jeden zo žiakov sa venoval zhotovovaniu spojovacej rúry na CNC sústruhu. Tieto stroje sa natoľko zapáčili pánovi predsedovi, že aj on sám si vyskúšal výrobu spojovacieho hriadeľa.

     Ďalej hostia mali možnosť pozrieť si z vlastných zdrojov vytvorený kadernícky salón, v ktorom žiaci odboru kaderník pod vedením majsteriek odborného výcviku prijímajú ročne vyše 800 zákazníkov. Okrem odborného výcviku členovia delegácie zavítali aj na hodiny teoretického vyučovania. Deň sa končil pracovným obedom, na ktorom Ing. Rastislav Trnka vyjadril svoje poďakovanie za predstavenie školy a vedeniu školy poprial veľa úspechov pri realizácii plánov.