Školské akcie

Dňa 18. septembra 2019 sa konalo stretnutie a predstavovanie stredných  škôl v územnej pôsobnosti košického samosprávneho kraja v Pribeníku. Bola to veľmi pekná a užitočná akcia pod názvom Mosty bez bariér. Cieľom podujatia je spolupráca a prijatie zdravotne znevýhodnených žiakov zdravými žiakmi. Žiaci mali možnosť sa vzájomne inšpirovať a motivovať k tvorivosti, k novým nápadom a k spolupráci.

Na hlavnom pódiu počas celého dňa prebiehal kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci s tanečnými, speváckymi aj hovorenými vystúpeniami. Ani v tomto roku nechýbali súťaže medzi žiakmi stredných škôl, v rámci ktorých mali čo najlepšie prezentovať svoje výrobky, svoj stánok a svoju školu. Pri odovzdávaní cien nás potešila správa, že naša škola Stredná odborná škola –Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec sa umiestnila na druhom mieste o najpútavejší stánok. Cenu prebrala zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Enikő Pogányová od pána Rastislava Trnku, predsedu KSK.

 

Ing. Judita Kázsmérová, učiteľka