Športové akcie

O mnohostrannom význame telesného pohybu pre deti a dospievajúcu mládež nik nepochybuje. Tomu zodpovedá forma práce, obsahová náplň a vôbec celkové poslanie škôl, či iných výchovných zariadení, aby športovú činnosť, ako jednu z významných pokrokových kultúrnych dedičstiev ľudstva ošetrovalo a posúvalo ďalej ďalším generáciám. Toto významné poslanie plní SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec organizovaním športových olympiád pre žiakov základných škôl Medzibodrožia.

Už 11. ročník bol zorganizovaný 21. 6. 2019 v Kráľovskom Chlmci. Pre športuchtivých 240 mladých ľudí z deviatich základných škôl teda opäť vzbĺkol olympijský oheň, aby svojou symbolickou žiarou dala podnet pretekaniu, k stupňovaniu výkonov a zdravému prepísaniu vlastnej sily. Týmto ušľachtilým vlastnostiam vytvorili priestor pedagogickí a ostatní pracovníci našej školy na čele s organizačným štábom tohto ročníka v zložení PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Brigita Bernáthová a Mgr. Zoltán Jánošík, ktorí opäť citlivo podľa daných možností pripravili športové disciplíny, kde nechýbali kolektívne športy vo forme loptových hier, individuálne športové disciplíny v rámci atletiky a silového viacboja a čoraz populárnejšej vedomostnej súťaže z antických a novodobých olympijských hier, ako i aktuálneho slovenského a svetového športu. Olympijský duch a kolektívne cítenie v pretekoch už tradične nechýbali.

Putovný pohár v olympijskom bodovaní o najlepšiu školu si z tohto ročníka odviezli športovci zo Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským Kráľovský Chlmec. Športová a spoločenská atmosféra olympiády opäť nadchla. Slávnostný nástup športovcov, príchod a zapálenie olympijského ohňa, olympijská hymna, sľub rozhodcov a športovcov i celková výzdoba s olympijskou tematikou umocnili dôstojnosť podujatia. Pozvaní hostia, členovia olympijského klubu v Košiciach na čele s ich predsedom Miroslavom Luberdom, sponzori podujatia a starostovia okolitých obcí na čele s primátorom mesta Kráľovský Chlmec Ing. Karolom Patakym potvrdili význam športu pre posilnenie sebavedomia a prevenciu zdravia.          Aj tento ročník športovej olympiády pre žiakov ZŠ Medzibodrožia opäť potvrdil Coubertinové myšlienky „ … s pomocou športu sa učí mládež vážiť seba samého a oceniť vlastnosti iných… „