Školské akcie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo 41. ročník súťaže Stredoškolská odborná činnosť.

Súťaž sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym kolom.

 

Súťažné kolá                                    miesto                                                   termín

Školské kolo                                     SOŠ Kráľovský Chlmec                                     25.2. 2019

Regionálne kolo                                TA Spišská Nová Ves                                          25.3.2019

Krajské kolo                                     SPŠ dopravná Košice                                            5.4.2019

Celoštátne kolo                                 SOŠ automobilová Košice                             24-26.4.2019

 

Školské kolo

 

Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Školské kolo 41. ročníka súťaže SOČ na Strednej odbornej škole – Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec sa uskutočnilo 25.2.2019 v miestnosti B17 od 7:35 do 12:50.

 

7:35 – 9:10

Členovia komisie č.1

Ing. Mikuláš Kalitza

Bc. Gabriel Dóczi

Štefan Horváth

 

Súťažiaci:

P.č. Názov práce Odb. Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Mobilný staveniskový rozvádzač 12 Marek Juhász IV.A Štefan Horváth
2. Trojfázový staveniskový rozvádzač 12 Marek Kekeš IV.A Štefan Horváth
3. Zosilňovač s Bluetooth ovládaním 12 Balázs Cicu IV.A Bc. Gabriel Dóczi
4. Poplašné zariadenie do auta s diaľkovým ovládaním 12 Krisztián Docs IV.A Bc. Gabriel Dóczi
5. Záložný zdroj s batériou 12 Dávid Pitóczky IV.A Ing. Mikuláš Kalitza

 

 

9:20 – 11:05

Členovia komisie č.2

Ing. Štefan Jestrebi

Ing. Eleonóra Balogová

Ing. Tibor Sáradi

 

Súťažiaci:

P.č. Názov práce Odb. Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Výroba súčiastky CNC frézou:  Frézovanie výtlačnej formy 09 Gergő Tajty II.NŠ Ing. Štefan Jestrebi

Ing. Balogová Eleonóra

2. Výroba súčiastky CNC frézou:  Frézovanie drážok v programe Sinumerik Operate 09 Matej Blanár II.NŠ Ing. Štefan Jestrebi

Ing. Balogová Eleonóra

3. Výroba súčiastky CNC frézou: Frézovanie modelovej dosky 09 Máté Hornyák II.NŠ Ing. Štefan Jestrebi

Ing. Eleonóra Balogová

4. Výroba súčiastky CNC frézou: Frézovanie príruby v CAD/CAM systéme 09 Roland Galgán II.NŠ Ing. Štefan Jestrebi

Ing. Eleonóra Balogová

5. Výroba mechanizmu CNC frézou: Frézovanie maltézskeho mechanizmu 09 Nándor Kovács II.NŠ Ing. Štefan Jestrebi

Ing. Eleonóra Balogová

6. Výroba súčiastky CNC frézou: Frézovanie páky 09 Ákos Makai II.NŠ Ing. Štefan Jestrebi

Ing. Eleonóra Balogová

7. Výroba súčiastky CNC frézou: Frézovanie pozdĺžneho vedenia 09 Barnabáš Balogh II.NŠ Ing. Štefan Jestrebi

Ing. Eleonóra Balogová

8. Výroba súčiastky CNC frézou: Frézovanie príruby 09 Richard Mészáros II.NŠ Ing. Štefan Jestrebi

Ing. Eleonóra Balogová

9. Výroba súčiastky CNC frézou: Frézovanie veka 09 Matúš Nagy II.NŠ Ing. Štefan Jestrebi

Ing. Tibor Sáradi

 

11:15 – 12:50

Členovia komisie č.3

Ing. Ing. Denisa Mihalčíková

Ing. Andrea Bernáthová

Ing. Mikuláš Kalitza

 

Súťažiaci:

P.č. Názov práce Odb. Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Podnikateľský zámer: Weddingdesigner, s.r.o. 15 Kamila Andréová III.A Ing. Andrea Bernáthová
2. Podnikateľský zámer: Spoločenské šaty 15 Olívia Bodnárová III.A Ing. Andrea Bernáthová
3. Podnikateľský zámer: REGI Dream Studio 15 Regina Gyüreová III.A Ing. Andrea Bernáthová
4. Podnikateľský zámer: Wortex Gallery, s.r.o. 15 Ladislav Ladič III.A Ing. Andrea Bernáthová
5. Podnikateľský zámer: Denisa Beauty Salon, s.r.o. 15 Denisa Majerniková III.A Ing. Andrea Bernáthová
6. Podnikateľský zámer: AMÍRA-BABY Shop, s.r.o. 15 Letícia Palková III.A Ing. Andrea Bernáthová
7. Podnikateľský zámer: Grafika a design – Design For You 15 Roland Tóth III.A Ing. Andrea Bernáthová

Odbory:

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

12 – Elektrotechnika a hardware

15 – Ekonomika a riadenie

 

Súťaž prebehla vo vynikajúcej atmosfére. Súťažiaci aj porotcovia boli spokojní s odprezentovanými prácami. Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola, dostali cenné rady a pokyny od porotcov na odstránenie menších problémov a vylepšenie prezentácie prác.

Žiaci štvrtého ročníka mohli odprezentovať svoje práce, s ktorými sa chystajú na maturitné skúšky.

 

Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola a reprezentovali našu školu už priamo v krajskom kole dňa 5.4.2019 v Košiciach (z regionálneho kola priamo postúpili ďalej):

 

P.č. Názov práce Odb. Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
Záložný zdroj s batériou 12 Dávid Pitóczky, Marek Juhász IV.A Ing. Mikuláš Kalitza

Krajské kolo

Krajské kolo 41. ročníka súťaže SOČ sa uskutočnilo 5.4.2019 v Košiciach na SOŠ dopravnej. Program bol nasledovný:

9:30 – 10:00              Prezentácia po odboroch

10:00 – 14:30              Súťažná prehliadka v odboroch

14:30 – 15:00              Vyhodnotenie

 

Na krajské kolo sme cestovali vlakom. Cesta bola bezproblémová.

Našu školu reprezentovali Dávid Pitóczky a Marek Juhász zo IV.A triedy. Žiaci boli pripravení na súťaž, svoje práce odprezentovali na vysokej úrovni.