Školské akcie

Dňa 22.marca 2019 prebiehalo na našej škole vyhodnotenie výtvarnej súťaže  pod názvom Mladá móda, ktorá bola určená žiakom pre ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a pre žiakov SOŠ-Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec. Cieľom súťaže bola podpora estetickej výchovy a vkusu.   Do súťaže sa zapojilo 5 základných škôl /spolu 24 žiakov/:  ZŠ s VJM Čierna nad Tisou, ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec, ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec, ZŠ s VJM Veľké Kapušany, ZŠ  Somotor a naša Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec /spolu 11 žiakov/.   Výsledky výtvarnej súťaže:

I. miesto Viktória Kissová  9.A ZŠ Somotor
II. miesto Soltész Luca 9.A Natália Juhászová  8.A ZŠ s VJM Veľké Kapušany ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec
III. miesto Kolesár Patrik  8. o. Luczó Emma  8.B ZŠ s VJM Čierna nad Tisou ZŠ s VJM Kráľovský Chlmec
I. miesto  Župčán Barbara II.NŠ SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
II. miesto Horváth Vojtech III.D Ladič Ladislav III.A – OA SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
III. miesto Malomková Stela I.C Hamiová Noémi II.D SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

  Ďakujeme za účasť všetkým žiakom, ktorí nám poslali krásne výtvarné práce. Rovnako sa chceme poďakovať pedagogickým pracovníkom, ktorí žiakov  usmerňovali. Na slávnostnom  vyhlásení výsledkov súťaže boli odovzdané diplomy a vecné dary. Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže a umiestnenie nezískali, dostali diplom za účasť.   Predmetová komisia odborných predmetov remesiel a služieb